Make your own free website on Tripod.com

Padėka

Man šiuo metu 26-eri metai. Per savo gyvenimą teko sutikti, bendrauti ir kitaip pažinti daug įvairių žmonių. Kiekvienas vardas, pavardė įrašyti ir saugiai saugomi mano atmintyje, nesvarbu - gerus ar blogus atsiminimus jie sukelia.

Esu nuoširdžiai dėkingas visiems mane pažįstantiems žmonėms:

 • kurie sunkiomis gyvenimo valandomis buvo kartu,
 • kurie teikė man pagalbą ir kuriems aš buvau naudingas,
 • kurie džiaugėsi mano laimėjimais,
 • apskritai visiems, kas teikė džiaugsmą, skausmą, liūdesį ir laimę.

Gerbiamų žmonių sąrašas


Artimieji ir giminės

Gydytojai

Kaimynai

Draugai

Vilniaus pedagoginis universitetas

Vilniaus universitetas
Tarptautinio verslo mokykla

Tenisas

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga

Bendrai

Įmonės, organizacijos, fondai


Artimieji ir giminės

 • Nijolė Marija Verbliugevičienė
 • Liudas Verbliugevičius
 • Ieva Peciukonienė
 • Darius Peciukonis
 • Vilma Sudarikovienė
 • Valerijus Sudarikovas
 • Gintaras Vaitkevičius
 • Laima Vaitkevičienė
 • Dagna Vaitkevičiūtė
 • Irena Vaitkevičienė
 • Marijonas Vaitkevičius
 • Meilė Peciukonienė
 • Asta Jalinskienė
 • Artūras Janušauskas
 • Algimantas Paltarokas
 • Odeta Paltarokienė

Gydytojai

 • Berelis Vainermanas
 • Ričardas Breiva
 • Andrius Montvila
 • Rita Jazukevičienė
 • Alina Trečiakauskienė
 • Ramunė Ambrazienė
 • Svajūnas Balseris
 • Balys Dainys
 • Danutė Armanavičienė
 • Kazimieras Brazauskas

Kaimynai

 • Janina Kasperavičienė
 • Lionius Kasperavičius
 • Bronė Kaminskienė
 • Nijolė Vitkienė
 • Ričardas Kudžma

Draugai

 • Audrius Armanavičius
 • Asta Armanavičienė
 • Rokas Matijošius
 • Domas Jurevičius
 • Laura Jurevičienė
 • Giedrė Aleksandravičienė
 • Egidijus Sinkevičius
 • Simona Sinkevičienė
 • Rolandas Čereška
 • Donatas Svirplys
 • Martynas Poška
 • Šarūnas Jasnauskas
 • Marius Daukševičius
 • Džiugas Jasulaitis
 • Valdas Sivecas
 • Ruslana Sivecienė Draugai mano 20-ajame gimtadienyje
 • Dainius Janulionis
 • Darius Kašeta
 • Vladas Sviackevičius
 • Lukas Aleksandravičius
 • Ieva Steponavičiūtė
 • Joana Podėnaitė
 • Ugnė Skvarnavičiūtė
 • Jūratė Litinskaitė
 • Rūta Kilmanaitė
 • Audra Rimkutė
 • Ramunė Rimkutė
 • Erika Geseleva
 • Natalija Slavickaja
 • Petras Leščinskas
 • Žilvinas Sperauskas
 • Neli Traškevičiūtė
 • Vygandas Musvicas
 • Indrė Musvicienė
 • Arūnas Pivoriūnas
 • Inga Pivoriūnienė
 • Darius Vilkelis
 • Vadimas Karaliūnas
 • Darius Česnavičius
 • Loreta Česnavičienė
 • Tomas Truskauskas
 • Eglė Truskauskienė
 • Renata Užmiškytė
 • Julius Ramanauskas

Vilniaus pedagoginis universitetas