Make your own free website on Tripod.com

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos diplomas ir jo priedas

Diplomo originalas
Diplomo priedas

DIPLOMO PRIEDAS

R Nr. 028339

Be diplomo P Nr. 0120271 negalioja

VILNIAUS UNIVERSITETAS

Tarptautinio verslo mokykla

Karolis Verbliugevičius
Asmens kodas 37611040322,

2003 metais baigė Vilniaus universiteto specialiųjų profesinių studijų vadybos ir verslo administravimo studijų krypties tarptautinio verslo programą (kodas 62203S131), ir jam suteikta vadybininko profesinė kvalifikacija.

Eil.
Nr.
Dėstomojo dalyko pavadinimasAuditorinis darbas
(akad. Val.)
Apimtis
kreditais
Pažymiai
ar įskaitymai
1. Dalykai, už kuriuos atsiskaityta Vilniaus universitete
Privalomieji dalykai
1.Apskaitos pagrindai32210 (puikiai)
2.Draudimas32210 (puikiai)
3.Eksporto marketingas322įskaityta
4.Europos ekonominė integracija322įskaityta
5.Finansai32210 (puikiai)
6.Investicijos3227 (pakankamai)
7.Logistika322įskaityta
8.Makroekonomika32210 (puikiai)
9.Marketingas32210 (puikiai)
10.Marketingo tyrimai3229 (labai gerai)
11.Marketingo valdymas322įskaityta
12.Mikroekonomika3229 (labai gerai)
13.Ryšiai su visuomene322įskaityta
14.Statistika32210 (puikiai)
15.Strateginis valdymas3229 (labai gerai)
16.Sutarčių teisė32210 (puikiai)
17.Tarptautinė ekonomika32210 (puikiai)
18.Tarptautinis protokolas322įskaityta
19.Tarptautinis sertifikavimas322įskaityta
20.Vadyba32210 (puikiai)
21.Verslo analizė322įskaityta
22.Verslo ekonomika3229 (labai gerai)
23.Verslo psichologija322įskaityta
Pasirenkamieji dalykai
1.Auditas322įskaityta
2.Civilizacijų istorija322įskaityta
3.Derybų vedimas322įskaityta
4.Ekonominės minties istorija322įskaityta
5.Kreditavimas ir bankininkystė322įskaityta
6.Mokesčiai322įskaityta
7.Vartotojų teisė322įskaityta
8.Žmogiškųjų išteklių valdymas322įskaityta
Laisvieji dalykai
1.Bankininkystė322įskaityta
Baigiamieji egzaminai
1.Tarptautinis verslas161610 (puikiai)
iš viso104080

Rektorius
prof. Benediktas Juodka
Vilniaus universiteto spaudas Direktorius
doc. Jonas Kunčina

Vilnius, 2003 m. birželio 26 d.

Į viršų
Atgal
Grįžti į titulinį