Make your own free website on Tripod.com

Išsilavinimas ir studijos

Neregio mokymosi metodai ir priemonės

Vaikų darželio nelankiau, nes tuo metu mama nedirbo, 1983 m. lankiau paruošiamąją grupę Vilniaus 40-oje vidurinėje mokykloje. Tais pačiais metais pradėjau lankyti pirmą klasę. Pradinėse klasėse mokiausi labai gerai - pirmąją ir antrąją klases baigiau su pagyrimu.

Sugebėjau suderinti mokslus ir intensyvų sportą - 1991 m. baigiau devynias klases "be trejetų".

Paskutinėse klasėse taip pat mokiausi gerai - dvylika klasių bei abitūros egzaminus išlaikęs Vilniaus 34-oje mokykloje įgyjau vidurinį išsilavinimą ir brandos atestatą.

Būdamas 16-os gavau vairuotojo pažymėjimą.

1994 m. įstojau į Vilniaus pedagoginį universitetą, geografijos specialybę. Tais pačiais metais išėjau akademinių atostogų. Studijas tęsiau 1995 m., jas pradėdamas iš naujo. Gerai išlaikiau pirmąją sesiją, o antros nebesulaukiau - 1996 m. patekau į autoavariją, kurios metu patyriau sunkią galvos traumą bei staiga netekau regėjimo. Tačiau ir tokiomis sąlygomis po metų pertraukos tęsiau studijas. Jas baigiau 2001 m., įgyjau geografijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją.

2000 m. įstojau į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro rengiamas 1,5 metų trukmės profesines studijas, jas baigiau ir įgijau teksto rinkėjo kompiuteriu kvalifikaciją. Iš diplome išvardintų mokomųjų dalykų tampa aišku, kad mokiausi ne tik rinkti tekstus, o ir ši svetainė yra pavyzdys, kad įgytos kvalifikacijos pavadinimas neatitinka realybės.

Taigi, 2001 m. birželio mėnesį baigiau ir universitetą, ir profesines studijas. Tuo pat metu metus laiko privačiai mokiausi anglų kalbą, daugiau dėmesio skirdamas gramatikai.

2001 m. dalyvavau Negalės informacijos ir konsultavimo biuro organizuotuose seminaruose "Įdarbinimo galimybės Lietuvoje" ir "Projektų rašymas".

Įvertinęs potencialius savo sugebėjimus, galimybes įsitvirtinti visuomenėje ir darbo rinkoje, nusprendžiau toliau tęsti studijas - 2001 m. įstojau į Vilniaus universitetą, Tarptautinio verslo mokyklą, tarptautinio verslo vadybos specialybę. Studijas 2003 m. baigiau puikiai. Gerus rezultatus pavyko pasiekti suderinus savo asmeninius sugebėjimus su profesionaliai organizuotomis studijomis.

Šiuo metu privačiai studijuoju ispanų kalbą.

* * *

Aiškiai suprantu šių dienų gyvenimo spartą ir neįkainojamą naujų žinių svarbą, todėl baigęs studijas tuo neapsiribosiu. Nuolatos stengsiuosi dalyvauti mokymo procese kaip mokinys ir mokytojas.

Į viršų
Grįžti į titulinį