Make your own free website on Tripod.com

Vilniaus pedagoginio universiteto diplomas ir jo priedas

Diplomo originalas

VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS

Gamtos mokslų fakultetas

Išrašas iš Karolio Verbliugevičiaus studijų knygelės nuo 1994 m. iki 2001 m.

Karolis Verbliugevičius mokėsi geografijos specialybės ir gavo šias įskaitas ir išlaikė egzaminus:

Eil.
Nr.
Dalyko pavadinimas
(iš studijų programos)
Studijų
kreditai
Auditorinės
valandos
Įvertinimas
Įskaityta arba
egzaminas
1.Informatikos pagrindai280įskaityta
2.Vaiko fiziologija ir mokyklinė higiena280įskaityta
3.Užsienio kalba (anglų k.)4,5180įskaityta
4.Pedagogikos pagrindai ir didaktika3,51408
5.Bendroji ir diferencinė psichologija2809
6.Lietuvių kalbos kultūra280įskaityta
7.Socialinė ir bendravimo psichologija280įskaityta
8.Auklėjimo teorija ir metodika2,5100įskaityta
9.Pedagogikos istorija2806
10.Raidos ir pedagogikos psichologija3,51406
11.Lyginamoji pedagogika140įskaityta
12.Švietimo organizavimas ir valdymas140įskaityta
13.Filosofijos įvadas ir etika31209
14.Ekonominė teorija280įskaityta
15.Geologija3,51408
16.Gamtamokslinė ir ekonominė statistika2808
17.Bendroji fizinė geografija, hidrologija832010
8
8
18.Augalų ir gyvūnų geografija31207
19.Lauko tyrimų metodika140įskaityta
20.Topografinė braižyba140įskaityta
21.Įvadas į ekonominę ir socialinę geografiją280įskaityta
22.Dirvožemio geografija2809
23.Topografija31209
24.Ekonomikos pradmenys140įskaityta
25.Kartografija280įskaityta
26.Gyventojų ir gyvenviečių geografija31208
27.Kraštotyra ir turizmas280įskaityta
28.Vandenynų geografija280įskaityta
29.Žemynų geografija114408
8
9
30.Lietuvos geografija83207
8
31.Visuomeninė geografija3120įskaityta
32.Politinė geografija31208
33.Geografijos didaktika62409
34.Pasaulio ūkio šalių geografija31207
35.Regioninė socialinė ekonominė geografija104008
9
36.Aplinkosauga31209
37.Globalinės problemos280įskaityta
38.Kursinis darbas280 "Vilniaus viešbučių geografija"
įskaityta 9

"Šveicarijos rekreaciniai ištekliai"
įskaityta 8
Alternatyviai pasirenkami dalykai
39.Geografija ir kompiuteris280įskaityta
40.Lietuvos geografijos istorija280įskaityta
41.Kelionės ir atradimai1,560įskaityta
42.Išteklių geografija280įskaityta
43.Lietuvos gyventojaiir gyvenvietės280įskaityta
44.Šeimos pedagogika280įskaityta
45.Geografijos standartai2,5100įskaityta
46.Politinė kultūra140įskaityta
47.Verslo pagrindai140įskaityta
48.Konfliktų sprendimo psichologija280įskaityta
49.Kultūrų geografija140įskaityta
50.Liaudies pedagogika140įskaityta
51.Elgesys ekstremaliomis sąlygomis140įskaityta
52.Socialinė filosofija140įskaityta
53.Gimtinės geografija1,560įskaityta
Laisvai pasirenkami dalykai
54.Geografijos nepamokinė veikla280įskaityta
55.Lietuvos gyventojai ir gyvenvietės280įskaityta
56.Vilniaus miesto geografija140įskaityta
Mokomosios lauko praktikos
1.Geologija0,520įskaityta
2.Meteorologija0,520įskaityta
3.Augalų ir gyvūnų geografija0,520įskaityta
4.Hidrologija0,520įskaityta
5.Topografija140įskaityta
6.Dirvožemio geografija0,520įskaityta
7.Geomorfologija0,520įskaityta
8.Kraštotyros lauko praktika140įskaityta
9.Gyventojų ir gyvenviečių geografija140įskaityta
10Lietuvos geografija1,560įskaityta
11.Visuomeninė geografija140įskaityta
12.Tolimoji lauko praktika280įskaityta
13.Pedagoginė praktika2808
Karolis Verbliugevičius išlaikė baigiamuosius valstybinius egzaminus:
1.Pedagogika, psichologija ir
geografijos didaktika
1407
2.Geografija1408

Karolis Verbliugevičius įvykdė studijų programą ir iš viso surinko 160,5 studijų kreditų.

Į viršų
Atgal
Grįžti į titulinį